Mærkning af gruppetavle – Er din gruppetavle lovlig?

Gruppetavlen er hjertet i din bolig, og det er derfor vigtigt den kan betjenes af alle, så der ikke sker fejl både nu og fremadrettet. I Gruppetavlen sidder komponenter som beskytter installationen og brugerne af installationen. Sikringerne beskytter installationen mod kortslutning og overbelastning, hvor HPFI (fejlstrømsafbryder)  beskytter mennesker og dyr mod elektrisk stød.

Mærkning af gruppetavle - Er den lovlig

 

Se udvalgte gruppetavler

Fejlstrømsafbryder mærket HPFI er med lovkrav pligtigt at have i huset, og have en fejlstrøm på 30 mA (milliampere) – dette er bestem efter en næremere analyse for hjerteflimmer, og HPFI afbryderen skal afbryde elektriciteten inden for ca. 0,5 sek. (mere…)

Vælg den rigtige gruppetavle til boligen

Denne artikel er skrevet som en vejledning og inspiration til valg af gruppetavler.

El tavlen er det elektriske hjerte i alle boliger, og sørger for at beskytte både el installationen og brugerne for farlige siturationer. Det er derfor vigtigt at arbejdet i og ved tavlen udføres af en elektriker og/eller el installatør. Standard tavlerne der anvendes i Danmark kommer hovedsagelig fra Lauritz Knudsen, og overholder de krav der stilles til kapslingsklassen og kortslutningsniveauet.

Gruppetavle Eltavle Hager LK

Gruppetavler

Tavlen er findes i forskellige størrelser, som planforsinket og udvendig montering på flader. Gruppetavlen UG er beregnet til udvendig montering på flader, mens PGE tavlen er til planforsinket montering. (mere…)